ปรับตัวและแบ่งเวลากับ "โฮป ทัชปวีร์" ทายาทเจ้าของค่ายมวย