ขวัญ - ขวัญฤดี รุ่นพี่คนเก่งจากชมรม PD ทำกิจกรรมนี่แหละเลยค้นหาตัวเองเจอ