พี่ฟิล์ม หนุ่มสถาปัตย์อารมณ์ดี ผู้หลงใหลการประกวดออกแบบเป็นชีวิตจิตใจ