อาตี๋ Tiktok เริ่มจากฟังเสียงตัวเอง ทำในสิ่งที่ชอบ อย่าให้ใครมาทำลายฝัน