เก็บกำลังใจมาฝาก พี่นุก - อัครมณี เด็กทุนตัวจริง ที่เจอปัญหาไหนก็ไม่เคยท้อ!