ความกลัวคือจุดเปลี่ยน มายด์ วัชราภรณ์ กับความพีคของการพูดภาษาอังกฤษ