“ใหม่ วุฒิชัย” หนุ่มการบิน เจ้าของธุรกิจอุปกรณ์กีฬา FA-WOR Sport