พี่ปอย พลอยทับทิม ศิษย์เก่า DEK สถาปัตย์ ก้าวเข้า สู่เวทีระดับโลก