เรียนบริหารที่ SPU สู่การเป็นเจ้าของแบรนด์น้ำหอม กับ น้องโบว์ ธัญชนก