พี่มอส เจ้าของแบรนด์กระเป๋าสุดเก๋ Material studio คิดตั้งแต่เรียนว่าอยากเป็นเจ้าของกิจการ