กอล์ฟ เบล ตัวจริงเรื่องการแสดง 2 ศิษย์เก่า #DEKNITED สื่อสารการแสดง