พี่ปุ้ย ณัฐวรรณ ศิษย์เก่า DEK บัญชี จากที่คิดว่าเป็นเรื่องยาก 'ศรีปทุม' ทำให้เป็นเรื่องง่าย