“ทุกอย่างเป็นไปได้ถ้าเต็มที่ ที่จะพยายาม” ข้อคิดดีๆ ของ กิ๊ก สุวัจนี