ส่องเสน่ห์ของหุ่นยนต์แห่งโลกอนาคต กับ อาจารย์ตัวจริง วิศวกรรมศาสตร์ SPU