สร้างวิศวกรมืออาชีพ ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม “ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล”