ribbon

เปิดสมองด้านขวาที่เมืองด่านซ้าย จังหวัดเลย ออกแบบชีวิตไปด้วยกัน #สถาปัตย์ศรีปทุม #architectSPU

UploadImage
 


เรามาร่วมออกแบบชีวิตไปด้วยกัน #สถาปัตย์ศรีปทุม #architectSPU
 
เปิดสมองด้านขวาที่เมืองด่านซ้าย จังหวัดเลย
- นักศึกษาสถาปัตยกรรม ม.ศรีปทุม ไม่ใช่แค่ออกแบบผ่านหน้าจอเท่านั้น แต่ต้องออกเดินทางไปเรียนรู้การทำงานที่อยู่บนพื้นที่ชุมชนจริง

UploadImage
 
- เมืองที่จะถูกพัฒนาให้เกิดขึ้นจริงที่ไม่ใช่ออกแบบตอบสนอง
ด้านความงามหรือรสนิยมเพียงเท่านั้น แต่เป็นการออกแบบสถาปัตยกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

UploadImage
 
- เกิดเป็นสถาปัตยกรรม ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ 
และเกิดเป็นความสุขที่ได้มีพื้นที่ทำงานจริง สร้างประโยชน์กับสังคมไปพร้อมๆกัน

UploadImage


UploadImage


UploadImage


UploadImage


UploadImage


UploadImage


UploadImage


UploadImage


UploadImage


UploadImage#เรียนคณะสถาปัตย์กรรมศาสตร์ #เรียนที่ไหนดี #ศรีปทุม #สมัครเรียน #มหาวิทยาลัย #ปริญญาตรี