พี่กัญ TikToker #DEKบริหารธุรกิจ เจ้าของช่อง @pichagi

UploadImage
 

พี่กัญ - ภัลภิชากร พงษ์ทอง
ผู้สร้างรายได้จากการเป็น TikToker เจ้าของช่อง @pichagi
#DEKบริหารธุรกิจ
สาขาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่