ฟร้อง พิสูจน์แล้ว “สถาปัตย์ไม่ยากอย่างที่คิด แค่กล้าคิด กล้าทำ”