การนำเสนอ / แสดงผลงาน

a05

BURAPHA UNIVERSITY INTERNATIONAL CONFERENCE 2015

  อาจารย์เกรียงไกร กงกะนันทน์ เข้าร่วมในการนำเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์ R…

INTERNATIONAL MAIL ART

  การแสดงผลงาน ระหว่างศิลปินกับศิลปิน นานาชาติอีก 9 ประเทศ ในงานนี้มีผลงานขอ…

INTERNATIONAL CONFERENCE

  Paper Oral Presentation and Conference Proceeding Article Submission By Atithe…