การนำเสนอ / แสดงผลงาน

BURAPHA UNIVERSITY INTERNATIONAL CONFERENCE 2015

26 ต.ค. 2558

 
อาจารย์เกรียงไกร กงกะนันทน์
เข้าร่วมในการนำเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์ “Contemporary Abysses” ระดับนานาชาติ
ในง…

INTERNATIONAL MAIL ART

26 ต.ค. 2558

 
การแสดงผลงาน ระหว่างศิลปินกับศิลปิน นานาชาติอีก 9 ประเทศ
ในงานนี้มีผลงานของอาจารย์และศิษเก่าจากคณะดิจิทัลมีเดีย
จัดขึ้นท…

INTERNATIONAL CONFERENCE

26 ต.ค. 2558

 
Paper Oral Presentation and Conference Proceeding Article Submission
By Atithep Chaetnalao
8 Oct-31 Oct 2013
“Back Forth Proj…