project

03-knowlegde0-1

มืออาชีพกับการเป็นอาจารย์

January 2011
อ. อิ่มหทัย  สุวัฒนศิลป์ ความแตกต่างระหว่างการทำงานส่วนตัวกับการเป็นอาจารย์ “แต่ก่อนเป็นศิลปินอิสระและเป็นอาจารย์พิเศษ ก็ยังร…

เรื่องเด่นประจำฉบับนี้

  • 03-knowlegde0-1

    03-knowlegde0-1