การนำเสนอ / แสดงผลงาน

INTERNATIONAL MAIL ART

 

การแสดงผลงาน ระหว่างศิลปินกับศิลปิน นานาชาติอีก 9 ประเทศ

ในงานนี้มีผลงานของอาจารย์และศิษเก่าจากคณะดิจิทัลมีเดีย

จัดขึ้นที่ชั้น G อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ระว่างวันที่ 11-14 พ.ย 2557