สาระน่ารู้ / Guru Talk

guru4

สู่เส้นทาง Content Designer

พี่นุ่น หรือ คุณ นฤมล กุลชะ จบจากคณะดิจิทัลมีเดีย สาขา Digital Arts ด้านสื่อปฏิสัมพันธ์ (Interactive Media) เมื่อปี 2550
ปัจจุบันทำงานอยู่ที่บริษัท X treme – Plus ในตำแหน่ง Content Designer

อยากทราบว่าบริษัทที่ทำอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่ผลิตงานด้านไหน?
“ส่วนใหญ่จะเป็นงานที่เกี่ยวกับการผลิตเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลสำหรับงานแสดงสินค้า Exhibition และงานนิทรรศการต่างๆ จำพวก Digital Content Software”

หน้าที่หลักของตัวเองในบริษัทคืออะไร? อย่างไรบ้าง?
“คิดและออกแบบเนื้อหาของสื่อดิจิทัลที่เข้ากับนิทรรศการนั้นๆ ว่าจะใช้สื่ออะไรในการนำเสนอโดยต้องคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายของบริษัทลูกค้าที่ว่าจ้างเป็นหลักและให้สอดคล้องกัน คือ หากลูกค้าที่เป็นบริษัทว่าจ้างต้องการทำนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าใหม่ให้เป็นที่รู้จัก เราต้องเลือกว่าจะใช้สื่อแบบใดที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด เป็นต้นค่ะ”

ผลงานชิ้นไหนของบริษัทที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป?
“งานนิทรรศการฉลองการครองราชย์ 60 ปีของในหลวง ที่เมืองทองธานี เมื่อปี 2551 ค่ะ”

แล้วผลงานชิ้นไหนที่ตัวเองมีส่วนร่วมในการผลิต? และทำอะไรบ้าง?
“งาน Digital Gateway 2009 ซึ่งลูกค้าเป็นกลุ่มบริษัทไอที เราเลือกสถานที่เป็นแหล่งชุมชนที่มีคนเดินผ่านพลุกพล่านอย่างทางเชื่อมระหว่างรถไฟฟ้าสยามเซ็นเตอร์ ซึ่งตัวเองได้ทำส่วนของเนื้อหา (Content) ทั้งหมดค่ะ โดยทำเป็นอุโมงค์ มี 3 คอนเทนท์ คือ หนึ่งมีเกมให้คนที่ผ่านไปมาได้เล่นผ่อนคลายขณะที่รอเพื่อน สองมีแผนที่ดิจิทัลบอกตำแหน่งที่ตั้งร้านและโซนต่างๆ และสามมีป้ายที่เป็นเนื้อที่โฆษณาสำหรับลูกค้า ทั้งที่เป็นป้ายนิ่งและเป็นแบบเคลื่อนไหวด้วย”

คิดว่าสิ่งใดที่ได้รับจากการเรียนจากคณะดิจิทัลมีเดีย?

“การเรียนจบจากที่นี่ ได้ประโยชน์มากๆในการทำงานจริง ในเรื่องแนวความคิด กระบวนการทำงาน และการทำงานร่วมกับคนอื่นๆค่ะ”

ความฝันที่คิดว่าสักวันจะเป็นจริงให้ได้?

“อยากทำเกมไว้เล่นเอง อาจจะเป็นเกมง่ายๆที่ ให้คนเล่นแล้วมีความสุขคะ”

ดาวน์โหลดผลงาน