project

สาระน่ารู้ / Guru Talk

technology

เทคโนโลยีด้านสื่อปฏิสัมพันธ์

โดย : อาจารย์อติเทพ แจ้ดนาลาว
สนับสนุนข้อมูล : The Eyes Co., Ltd.สนับสนุนภาพ: นายพิสิษฐ์ ตรงศิริวัฒน์นักศึกษา คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

จจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ส่งผลให้ทุกอย่างในโลกนี้สะดวกและง่ายต่อการตอบโจทย์ในด้านการใช้งานมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในด้านการแพทย์ การศึกษา การคมนาคม เป็นต้น ในที่นี้ผมขอกล่าวถึงด้านการสื่อสารในรูปแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ (Interactive Media) ดังจะเห็นได้ว่านักออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ได้ใช้เทคโนโลยี ประยุกต์สื่อประเภทต่างๆ ที่ใช้ร่วมกันได้กับระบบคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างสื่อเหล่านี้ ได้แก่ เสียง วีดิทัศน์ กราฟฟิก ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวต่างๆ การนำสื่อเหล่านี้มาใช้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างผู้ใช้และระบบโปรแกรมทำให้เกิดการโต้ตอบ(Interactive)ในรูปแบบต่างๆ กันได้ เช่น การมองเห็น การสัมผัส การได้ยินการได้กลิ้น รวมถึงการสร้างอุปกรณ์เสริมในการสื่อสาร เป็นต้น ผมขอกล่าวถึงHere, touch-screen stations provide the reporting tools and techniques needed to see what it takes to be a photographer or newspaper repตัวอย่างเทคโนโลยีด้านสื่อปฏิสัมพันธ์(Interactive Media Technology)คร่าวๆดังต่อไปนี้
1. Interactive Shadow
โปรแกรมใช้ในการแสดงข้อมูลต่างๆ เช่นเป็น E-Book หรือนำเสนอในรูปแบบเกมส์ฉายภาพได้ทั้งบนผนังและบนพื้นเป็นซอฟท์แวร์ที่ใช้เซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหวของผู้เล่น เพื่อสั่งให้โปรแกรมทำงานตามที่ต้องการ

2. Multi-Touch Table
โปรแกรมใช้ในการนำเสนอในรูปแบบเกมส์หรือ แสดงภาพถ่ายสวยๆเป็นซอฟท์แวร์ที่เล่นเกมส์หรือแสดงภาพถ่ายเพียงใช้นิ้วสัมผัส สามารถลาก ย่อ ขยายภาพ และ รับรองการสัมผัสได้มากกว่า 1 จุด ซอฟท์แวร์สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการรูปร่างขนาดกระทัดรัด ติดตั้งง่ายกล้องด้านนอกสามารถตกแต่งได้ตาม Theme งาน

3. Augmented Reality
โปรแกรมใช้ในการนำเสนอGimmick ในการเล่นเกมส์ ผ่านบาร์โค้ด 3D, ทำการ์ดเชิญ,หรือใช้ในงานแสดง Model สินค้าต่างๆเป็นซอฟท์แวร์ที่ใช้แสดงภาพ 3D Model บนจอภาพโดยเกิดจากการอ่านโค้ด บน Marker ด้วยกล้องเว็บแคม

4. Hologram Effect (Ghost Effect)
โปรแกรมใช้ในการนำเสนอโลโก้  กราฟฟิค ภาพสินค้า รวมทั้งถ่ายทำตัวแสดงพร้อมเสียงพูดจากตัวแสดงได้เป็นเทคนิค  Hologramที่ทำให้เกิดภาพเสมือนลอยอยู่กลางอากาศสามารถมองเห็นได้ด้านเดียว ทำให้เห็นเป็น3มิติ โดยการจัดอุปกรณ์ประกอบฉาก

นักออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์นำเอาเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์โดยการนำเสนองานด้านต่างๆมากขึ้น เช่นข้อมูลกราฟฟิก (Information Graphic), สื่ออินเทอร์เน็ต (Online Media), อินเตอร์เฟส (Interface) บนหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ, เทศกาล (Event), นิทรรศการ (Exhibition) และมิวเชียม (Museum)อย่างไรก็ตามการเลือกใช้เทคโนโลยีInteractive Mediaต้องเหมาะสมกับ จุดประสงค์ของการสื่อสาร และเลือกใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับเรื่องราวที่ต้องการนำเสนอและการรับรู้หรือการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด

ดาวน์โหลดผลงาน