project

สาระน่ารู้ / Guru Talk

PHOTOGRAPHY

นักออกแบบ… ทำไมต้องเรียนถ่ายภาพ

เรื่อง  นักออกแบบ… ทำไมต้องเรียนถ่ายภาพ

โดย : อ. อาคม จงไพศาล

ในสมัยที่ผมเรียน ป.ตรี จบใหม่ๆคอมพิวเตอร์เริ่มมีบทบาทในการใช้ชีวิตการทำงานและเป็นช่วงที่กล้องดิจิทัลถือกำเนิดขึ้นมา แต่ในสมัยนั้นกล้องดิจิทัลมีราคาที่แพงมากและค่าความละเอียดของภาพต่ำ ช่างภาพในยุคนั้นจึงไม่ยอมรับทำให้มีผู้ใช้จำนวนจำกัดอยู่แต่ในวงแคบๆ ต่อมาเมื่อเทคโนโลยีของกล้องดิจิทัลได้มีการพัฒนาขึ้นและราคาถูกลงมากกล้องฟิล์มจึงได้รับความนิยมน้อยลงแต่ก็ยังมีใช้อยู่ในปัจจุบัน  ด้วยสาเหตุนี้จึงทำให้การศึกษาทางด้านถ่ายภาพในปัจจุบันสมารถเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น

ทำไมนักออกแบบที่ดีถึงต้องเรียนถ่ายภาพ เนื่องจากการถ่ายภาพเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการสื่อสารเล่าเรื่องราว อารมณ์และความรู้สึกด้วยภาพ ผ่านทางกล้องถ่ายรูปในมุมภาพที่แตกต่างกัน รวมถึง แสง เงา และความเข้าใจเรื่องการจัดแสงในสตูดิโอที่มีลักษณะเฉพาะ

สำหรับการทำงานด้านการผลิตแอนิเมชันแล้ว ความสามารถในการอธิบายภาพที่จะนำเสนอในแอนิเมชันและถ่ายทอดความรู้สึกของอารมณ์นั้นๆผ่านการเล่าเรื่องด้วยมุมกล้อง สี แสง และเงา ซึ่งใช้หลักการเดียวกันกับการเรียนถ่ายภาพ ก็เป็นทักษะส่วนหนึ่งที่สำคัญของการทำงาน นอกจากนี้ซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการทำงานด้านแอนิเมชัน 3 มิติในปัจจุบัน เช่น  Autodesk Maya, Autodesk 3ds Max,  LightWave 3D ก็จะมีการใช้กล้องและการจัดแสงแบบ 3 มิติที่มีพื้นฐานเดียวกันกับการถ่ายภาพด้วยกล้องจริงที่ต้องนำความรู้ด้านการถ่ายภาพไปประยุกต์ใช้

ส่วนงานทางด้านการผลิตสื่อปฏิสัมพันธ์ ก็เช่นเดียวกับที่นักออกแบบหลายๆคนคงสงสัยว่าการถ่ายภาพมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรกับสายงานนี้ คำตอบคืองานออกแบบทางด้านกราฟิกรวมทั้งการออกแบบเว็บไซต์และสื่อปฏิสัมพันธ์ ต้องใช้ความรู้ด้านจัดองค์ประกอบภาพมาใช้ในการทำงานออกแบบจัดวางรูปภาพหรือกราฟิกต่างๆเข้าด้วยกันเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการมีพื้นฐานการถ่ายภาพที่ดีย่อมทำให้มีมุมมองในการจัดวางภาพที่สวยงามน่าสนใจ ดังนั้นนักออกแบบกราฟิกที่ดีจึงควรรู้หลักพื้นฐานในการถ่ายภาพเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ                      

การถ่ายภาพจึงถือว่าเป็นหนึ่งในศาสตร์หลายๆแขนงที่เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับนักออกแบบ ที่ควรให้ความสำคัญและศึกษาหาความรู้ ส่วนใครที่สนใจหาความรู้เพิ่มเติมก็ขอให้ติดต่อมาที่ผมได้เลยครับ

ดาวน์โหลดผลงาน