โครงการ 20 บาทฉลาดรอบโลก

Untitled-3

Digital Media Inter Seminar: Music&Sound for Game Seminar

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายหัวข้อ  Music&Sound for Game โดย Mr. Vincent Yang และคุณอัมภฤณ  บุญสินสุข ผู้เชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์งานด้านเสียงประกอแอนิเมชันและเกม จากป…
Denude

Denude GRAPHIC DESIGN EXHIBITION

27 พ.ค. 2559


 
“Denude GRAPHIC DESIGN EXHIBITION”
17 พ.ค. 2559
 
เริ่มแล้ว นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา สาขาการออกแบบกราฟิก “Denude GRAPHIC DESIGN EXHIBITION”
ดร. กมล จิราพง…

Banner-PR-580x326px

โครงการ พิธีไหว้ครูและครอบครูช่าง คณะดิจิทัลมีเดีย 2558 คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

10 ก.พ. 2559

พิธีไหว้ครูและครอบครูช่าง เป็นพิธีอันดีงามที่ได้ยึดถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณกาล
ซึ่งถือได้ว่ามีความสาคัญสูงสุดสาหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาด้านศิลปะ
เป็นการแสดงค…

poster04

Young Animator Contest 2015

25 ต.ค. 2558

โครงการประกวด Young Animator Contest 2015
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจาประเทศไทย และคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกันจัดโครงการ Young Animators Co…

poster

Degree Shows 2015

25 ต.ค. 2558

ในแต่ละปีมีนิทรรศการและงานรวบรวมผลงานวิทยานิพนธ์ หรือผลงานออกแบบชิ้นสุดท้ายก่อนจบของนักศึกษาด้านการออกแบบมากมายหลายนิทรรศการ แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในการ…

IMG_1375

นักศึกษา ดิจิทัลมีเดีย คว้ารางวัลชนะเลิศ The Style Moving Challenge by Toyota

16 ต.ค. 2558


นักศึกษา ดิจิทัลมีเดีย คว้ารางวัลชนะเลิศ The Style Moving Challenge by Toyota
16 ต.ค. 2558
 
น.ส. ศิตาพัทธ์  ธรณ์วัฒนภาคย์  (มีมี่) นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์อนิเมชั…

01

โครงการ 20 บาทฉลาดรอบโลก

5 ก.ย. 2557

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับทุกคณะของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมทุกคณะทุกชั้นปีเข้าร่วม โครงการ 20 บาทฉลาดรอบโลก โดยการออมเงินวันล…

Untitled-1

Digital Media International Seminar: Animation education: The work of CalArts

28 ม.ค. 2556

โครงการบริการวิชาการ  “Digital Media – International Seminar” เป็นโครงการที่เกิดจากการร่วมมือระหว่างคณะดิจิทัลมีเดีย สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร…

Untitled-1

Digital Media Inter Seminar: Animation Seminar

28 ม.ค. 2556

คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญร่วมฟังบรรยายหัวข้อ  Animation  โดย Mr. Mark Oftedal ผู้มีประสบการณ์การทำงานานแอนิเมชันจาก PIZA Studio ในวันที่  21 ธันวา…

Untitled-1

Digital Media Inter Seminar: Animation Seminar

28 ม.ค. 2556

คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญร่วมฟังบรรยายหัวข้อ  Character Design  โดย Mr. Mike Nguyen ผู้มีประสบการณ์ด้านแอนิเมชันมากกว่า 20 ปี ในวันที่ 22-23 พศจิกา…

Untitled-2

Digital Media Inter Seminar: Digital Art Seminar

28 ม.ค. 2556

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 Prof. Shaigekazu Sakai จาก Waseda University, Prof. Etsuo Genda จาก Kyushu University และ Dr. Virach Sornlertlamvanich จาก NECTEC ได้เดินทางมา…