แหล่งองค์ความรู้

 

Field-Related School

National Centre for Computer Animation, Bournemouth University, UK

University of the Arts London, Central Saint Martins, UK

Supinfocom, France 

Asian University   

Interactive Media Division SCA

School of Visual Communication Design, Kent State University

Expression College for Digital Arts

Lahore School of Animation 

School of Creative Arts at UWE

Platt College San Diego

Media Design School 

Raffles College of Design and Commerce 

Rhode Island School of Design

Field-Related Resources

Getty Images

Corbis Stock Photography

Comstock Images

T.26 Digital Type Foundry 

Emigre

OnlineStation

Field-Related Magazine

CG+  Computer Graphic Plus Magazine

Communication Arts

menu Magazine

HOW Magazine

PRINT Magazine

I.D. Magazine

Field-Related Organization

Art Directors Club

AIAG the professional association  for design

TCDC Thailand Creative & Design Center 

SIPA

Bangkok Interactive Game

University & College Designers Association (UCDA)

Society of Environmental Graphic Design (SEGD) 

Bangkok siggraph

Faculty Exhibition

“Diary of a Weaving Story”

www.ardelgallery.com/exhibition/171

Faculty Research 

“รายงานการศึกษาอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นและเกมของไทยปี 2550″ โดย ดร.กมล จิราพงษ์ [THA] [ENG]

“รายงานอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนย์ไทยปี 2551″ แอนิเมชั่นและเกม [THA] [ENG]

“รายงานอุตสหกรรม ดิจิทัลมีคอนเทนท์ไทยปี 2553″ แอนิเมชั่นและเกม [THA] [ENG]

“โครงการจัดจ้างผู้เชียวชาญพิเศษ เพื่อพัฒนาผลงานแอนิเมชันและเกมสู่ตลาดต่างประเทศ [THA]

Research Reference 

Birmingham Institute of Art & Design (BIAD), Birmingham City University

Expert guide Find Experts Online

Queensland University of Technology

Australasian crc for interaction design

Interaction Design Org