ประกาศคณะ

Denude GRAPHIC DESIGN EXHIBITION

27 พ.ค. 2559

Denude

 

“Denude GRAPHIC DESIGN EXHIBITION”

17 พ.ค. 2559

 

เริ่มแล้ว นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา สาขาการออกแบบกราฟิก “Denude GRAPHIC DESIGN EXHIBITION”

ดร. กมล จิราพงษ์ คณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย เปิดงาน นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา สาขาการออกแบบกราฟิก คณะดิจิทัลมีเดีย  “Denude GRAPHIC DESIGN EXHIBITION”  โดยนักศึกษาได้นำเอาความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่ผ่านมา ถ่ายทอดผ่านเรื่องราวเกิดเป็นผลงานสุดสร้างสรรค์ ณ ชั้น1 โซน C อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

โครงการ พิธีไหว้ครูและครอบครูช่าง คณะดิจิทัลมีเดีย 2558 คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

10 ก.พ. 2559

Banner-PR-580x326pxพิธีไหว้ครูและครอบครูช่าง เป็นพิธีอันดีงามที่ได้ยึดถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณกาล

ซึ่งถือได้ว่ามีความสาคัญสูงสุดสาหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาด้านศิลปะ

เป็นการแสดงคารวะกรรมต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทศิลปะวิทยาการให้

ซึ่งปรากฎในรูปแบบของความเชื่อในเรื่องของเทพแห่งความสาเร็จ

อีกทั้งเป็นการแสดงออกถึงความเคารพกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ถ่ายทอดวิชา

คณะดิจิทัลมีเดียได้เล็งเห็นความสาคัญที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมร่วมกับคณะฯ

และวางแนวทางให้ถูกต้องตามแบบแผนขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงาม

พร้อมทั้งผสมผสานกับความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

อีกทั้งเพื่อสืบสานประเพณีและเป็นกิจกรรมที่ควรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไว้

ซึ่งเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักศึกษา

ให้ราลึกถึงบุญคุณและคุณงามความดีของบูรพาจารย์ตลอดจนครูผู้สั่งสอนวิชาต่างๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน

นักศึกษา ดิจิทัลมีเดีย คว้ารางวัลชนะเลิศ The Style Moving Challenge by Toyota

16 ต.ค. 2558

IMG_1375

นักศึกษา ดิจิทัลมีเดีย คว้ารางวัลชนะเลิศ The Style Moving Challenge by Toyota

16 ต.ค. 2558

 

น.ส. ศิตาพัทธ์  ธรณ์วัฒนภาคย์  (มีมี่) นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์อนิเมชั่น  ชั้นปีที่3 คณะดิจิทัลมีเดีย  มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวด The Style Moving Challenge by Toyota ประเภทนักเรียน-นักศึกษา ของสถาบันกันตนา ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด คว้าเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมฝึกประสบการณ์จริงภายใต้บริษัท กันตนา แอนิเมชัน สตูดิโอ จำกัด และศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์จิบลิ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นการต่อยอดประสบการณ์และความสามารถ

Digitalmedia International Seminar

28 ม.ค. 2556

คณะดิจิทัลมีเดีย ร่วมทำบุญ กับมหาวิทยาลัยศรีปทุม

1 ส.ค. 2555

บริเวณใต้อาคาร 5

ดณะดิจิทัลมีเดีย ร่วมทำบุญ กับมหาวิทยาลัยศรีปทุม

1 ส.ค. 2555

กำหนดการตัดสินการประกวด

2 ก.พ. 2555

กำหนดการตัดสินการประกวดรอบสุดท้าย และกำหนดการ พิธีมอบรางวัล

โครงการประกวดสร้างสรรค์ผลงาน

“Upgrade Your Life : Digital Media Design Competition 2011”

ศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์  2555 เวลา 09.00 – 17.30 น.

ณ ลานกิจกรรมโซน A ชั้น G  อาคาร 11  มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

กำหนดการตัดสินการประกวด ศุกร์ที่ 10  กุมภาพันธ์  2555 เวลา 10.00 – 15.00น.

9.00-9.30 น.                                        คณะกรรมการลงทะเบียน

9.30-12.00 น.                                       ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ ช่วงที่1

12.00-13.00 น.                                     พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.00 น.                                     ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ ช่วงที่2

15.00-15.30 น.                                     พักรับประทานอาหารว่าง

15.30-16.00 น.                                     คณะกรรมการตัดสินผลงานการประกวด

กำหนดการมอบรางวัลการประกวด           ศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 16.00 – 17.30น.

16.00-17.30 น.                                     ประกาศผลและมอบรางวัลการประกวด

ผู้เข้าร่วมงานจำนวนประมาณ 150 ท่าน

** กำหนดการอาจมีการแก้ไขตามความเหมาะสม **

ตารางห้องเรียน 2/54

6 ม.ค. 2555

ตารางห้องเรียน คลิกเพื่อดาวน์โหลด

โครงการพี่ติวน้องของคณะดิจิทัลมีเดีย 2011

11 มี.ค. 2554

ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาใหม่คณะดิจิทัลมีเดีย ที่ได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้วเข้ารับการติวพื้นฐานศิลปะ(Drawing) ฟรี  ในวันที่ 28 มีนาคม – 7 เมษายน 2554 ณ คณะดิจิทัลมีเดียมหาวิทยาลัยศรีปทุม

โครงการพี่ติวน้องของคณะดิจิทัลมีเดีย เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มพี่ๆ นักศึกษาและคณาจารย์ ของคณะดิจิทัลมีเดียที่ห่วงใยน้องใหม่ที่ยังไม่มีพื้นฐานด้านศิลปะ เนื่องจากพี่ๆ และคณาจารย์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของศิลปะว่าจะสามารถช่วยให้น้องๆ เรียนและทำงานในสายดิจิทัลอาร์ทได้อย่างราบรื่นกลุ่มพี่ๆ และอาจารย์ คณะดิจิทัลมีเดียจึงอยากจะเชิญชวนน้องใหม่ที่สมัครเข้าเรียนคณะดิจิทัลมีเดียเข้าเข้ารับการติว ฟรี เพียงแค่มีหลักฐานการลงทะเบียนเรียนคณะดิจิทัลมีเดียมายืนยันก็สามารถเข้ารับการติวได้เลย

กำหนดการ

- สมัครติวได้ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 28 มีนาคม 2554

- ลงทะเบียน  วันที่ 28 มีนาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ. ห้อง 201 อาคาร 5 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม(บางเขน) 

- เริ่มติวตั้งแต่ วันที่ 28 มีนาคม- 7 เมษายน  2554 เวลา 12.30น. 15.00 น. 
 
 
เอกสารการสมัคร  เพียงมีหลักฐานยืนยันการลงทะเบียนเรียนคณะดิจิทัลมีเดียก็สามารถเข้ารับการติวได้ ฟรี
สถานที่ติว  คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตึกสยามบรมราชกุมารี ตึก 5 ชั้น 2 
สอบถามเพิ่มเติม   กองการรับสมัครมหาวิทยาลัยศรีปทุม  02-579-1111 ต่อ คณะดิจิทัลมีเดีย 025791111 ต่อ 1998 – 2000