• วรากร ใช้เทียมวงศ์วรากร ใช้เทียมวงศ์
 • วิชัย โยธาวงศ์วิชัย โยธาวงศ์
 • เกรียงไกร กงกะนันทน์เกรียงไกร กงกะนันทน์
 • พงศ์ศิริ คิดดีพงศ์ศิริ คิดดี
 • เอมิกา อังคณาสิริกุลเอมิกา อังคณาสิริกุล
 • กิ่งกาญ สุนทรชื่นกิ่งกาญ สุนทรชื่น
 • ภานุวัฒน์ สิทธิโชคภานุวัฒน์ สิทธิโชค
 • เกียรติศักดิ์ ศิริผลาเกียรติศักดิ์ ศิริผลา
 • ประสิทธิ์ชัย จรัสชัยวรรณาประสิทธิ์ชัย จรัสชัยวรรณา
 • อาคม จงไพศาลอาคม จงไพศาล
 • อติเทพ แจ้ดนาลาวอติเทพ แจ้ดนาลาว
 • นภนต์ คุณะนิติสารนภนต์ คุณะนิติสาร
 • สุขุม สวนขวัญสุขุม สวนขวัญ
 • อาชวิษฎ์ วงศ์วิทยาเมธากุลอาชวิษฎ์ วงศ์วิทยาเมธากุล
 • กัณยาวีร์ เพชรสุขกัณยาวีร์ เพชรสุข
 • เกรียงไกร ศุภรสหัสรังสีเกรียงไกร ศุภรสหัสรังสี
 • ลัลน์ลลิต อัลเกรนลัลน์ลลิต อัลเกรน
 • จิตติ จำเนียรไวยจิตติ จำเนียรไวย
 • สิริรัฐ กลิ่นมาลัยสิริรัฐ กลิ่นมาลัย
 • ณัฏฐา พันเจริญณัฏฐา พันเจริญ
 • อรุณ อินทนนท์อรุณ อินทนนท์
 • ธิดารัตน์ ธนภรรคภวินธิดารัตน์ ธนภรรคภวิน
 • Robert ZepadaRobert Zepada
 • กัมปนาท ภาสถานนท์กัมปนาท ภาสถานนท์
 • ศุภวิทย์ อมรมณีกุลศุภวิทย์ อมรมณีกุล
 • ธนาเศรษฐ์ อุทัยธรรมโชติธนาเศรษฐ์ อุทัยธรรมโชติ
 • อาจอง อรดีดลเซษฐ์อาจอง อรดีดลเซษฐ์
 • ปัญญา ผาสุกโกวิทสิริปัญญา ผาสุกโกวิทสิริ
 • กานต์ พฤกษ์ทรานนท์กานต์ พฤกษ์ทรานนท์
 • กัลยาพร จงไพศาลกัลยาพร จงไพศาล
 • พรเทพ ลัคนาวัฒน์พรเทพ ลัคนาวัฒน์
 • ทศพร พูนนารถ
 • ธนัญชนก สุบรรณ ณ อยุธยา
 • อภิเดช พัฒนาสุทธินนท์
 • สรวุฒิ ชัยดรุณ
 • อัศวิน โอกาด้า
 • สิทธิชัย เทพไพฑูรย์
per_robert_big
Robert Zepada
อาจารย์ประจำ
โทร.
: 0 2579 1111 ต่อ 2000

อาจารย์โรเบิร์ตมีความเชี่ยวชาญด้านกระบวนการผลิตเกม และ การตรวจสอบคุณภาพของเกม อาจารย์เคยร่วมทีมผลิตเกมระดับแนวหน้าในประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเกมที่เป็นที่รู้จักกันดี เช่น เกม Bourne Conspiracy  และเกม Transformers war for Cybertron

วุฒิการศึกษา :

Certificate: Certified Scrum Master
the Scrum Alliance

Diploma: Overview of the Game Industry & Game Design
Palomar College, California, USA

ประสบการณ์การทำงาน :

Novaleaf Software Co., Ltd
ตำแหน่ง: Product Manager

High Moon Studios
ตำแหน่ง: Senior Quality Assurance Analyst

Hands-On Mobile
ตำแหน่ง: QA Engineer

High Moon Studios
ตำแหน่ง: Associate Product Analyst

Midway Games
ตำแหน่ง: QA Analyst