faculty

  • วรากร ใช้เทียมวงศ์วรากร ใช้เทียมวงศ์
  • วิชัย โยธาวงศ์วิชัย โยธาวงศ์
  • อาคม จงไพศาลอาคม จงไพศาล
  • อติเทพ แจ้ดนาลาวอติเทพ แจ้ดนาลาว
show
อาคม จงไพศาล
อาจารย์ประจำ
โทร.
: 0 2579 1111 ต่อ 2000
อีเมล์
: arkom.ch@spu.ac.th

อาจารย์อาคม มีความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบกราฟิก เทคนิคการถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอ โดยมีประสบการณ์จากการเป็นนักออกแบบกราฟิก ครีเอทีฟ ผู้กำกับศิลป์ และช่างภาพกว่า 10 ปี โดยเคยร่วมงานกับสถาบัน Net Design และ เอ็กแซ็กท์ จำกัด นอกจากนี้ยังได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษและวิทยากรให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆ อีกหลายแห่ง

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี: ศป.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์)
มหาวิทยาลัยรังสิต

Certificate Awarded: คอมพิวเตอร์กราฟิกและวิดีโอ
Pratt Manhattan, NY, USA