วิชวลเอฟเฟกต์

LUNAe (0-02-36-07)

Lunae

20 มิ.ย. 2559
159x80_Mountain and sky

Mountain and sky

20 มิ.ย. 2559
159x80_the Invader

Invader

20 มิ.ย. 2559
19

BreakingZoo

14 มิ.ย. 2559
159x80_Azov

Azov

14 มิ.ย. 2559
fear_04

Psychedelic Fear

12 ม.ค. 2554

ธนัญชนก สุบรรณ ณ อยุธยา

11 ม.ค. 2554

อาจารย์ธนัญชนกมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้าน Motion Graphic และ Visual Effects กว่า 10 ปี โดยมีผลงานทั้งโฆษณาและภาพยนตร์มากมาย เ…

ทศพร พูนนารถ

11 ม.ค. 2554

อาจารย์ทศพร ปัจจุบันเป็นผู้บริหารของบริษัท  Zurreal Studio จำกัด ซึ่งผลิตงานด้านเทคนิคพิเศษทางภาพให้กับภาพยนตร์ต่างๆ ในเครือสห…

LOSTOFEMOTION01

Lost of Emotion

7 ธ.ค. 2553
01

Slacker

7 ธ.ค. 2553