ศิษย์เก่าอัพดท

 • 59571_426788190963_721315963_5382611_6292850_n

  นัชชา ฉัตรเมธี

  ภาควิชา: Digital Arts-Interactive
  รุ่น: 03
  อาชีพปัจจุบัน: PM (Project Manager)
  บริษัท: Acute cluster
  อีเมล์า: i_cecycool@hotmail.com
 • Watcharee Laochaiyapruk

  วัชรี เหล่าชัยพฤกษ์

  ภาควิชา: Digital Arts-Interactive
  รุ่น: 03
  อาชีพปัจจุบัน: Animator
  บริษัท: Acute cluster
  อีเมล์า: ao_converse@hotmail.com
 • beer

  ปราการ ปักษีเลิศ

  ภาควิชา: Digital Arts-Animation
  รุ่น: 01
  อาชีพปัจจุบัน: Graphic Design & Photographer
  บริษัท: Antite
  อีเมล์า: raphaelbeer@gmail.com
 • Ton

  ยุทธนา ภู่มณี

  ภาควิชา: Digital Arts-Animation
  รุ่น: 01
  อาชีพปัจจุบัน: Modeler
  บริษัท: Kantana Animation Studio
  อีเมล์า: yut_ton@hotmail.com
 • Gang

  กรันณย์พล แดงมีทรัพย์

  ภาควิชา: Digital arts-Animation
  รุ่น: 01
  อาชีพปัจจุบัน: Video Composite Editor
  บริษัท: Hasanai Internet Technology Co.,Ltd
  อีเมล์า: Kangrunning@hotmail.com
 • B

  ชาญณรงค์ เจริญเลิศศรัทธา

  ภาควิชา: Digital arts-Animation
  รุ่น: 01
  อาชีพปัจจุบัน: Producer
  บริษัท: third eye view
  อีเมล์า: sid_c70@hotmail.com
+ ดูทั้งหมด