วิสัยทัศน์

พัฒนา School of Digital Media มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เป็นที่รู้จักในฐานะสถาบันด้านดิจิทัลคอนเทนท์ชั้นนำของประชาคมอาเซียน