ปรัชญา

สร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลคอนเทนท์ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ของประเทศ