news

ประชาสัมพันธ์

poster

Degree Shows 2015

25 ต.ค. 2558

ในแต่ละปีมีนิทรรศการและงานรวบรวมผลงานวิทยานิพนธ์ หรือผลงานออกแบบชิ้นสุดท้ายก่อนจบของนักศึกษาด้านการออกแบบมากมายหลายนิทรรศการ แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในการรวบรวมและคัดเลือกงานที่โดดเด่นของดีไซน์ทุกสาขา ทุกมหาวิทยาลัยทั้งประเทศมารวมเข้าไว้ด้วยกันอย่าง Degree Shows ถ้ามองไปที่งานดีไซน์ที่ส่งเข้ามาร่วมโครงการในแต่ละสาขาในแต่ละสาขา ในแต่ละปี Degree Shows ยังเป็นโชว์เคสของนักออกแบบหน้าใหม่ และเป็นเหมือนบันทึกที่ทำให้เราเห็นความเป็นไปและพัฒนาการด้านดีไซน์ของนักออกแบบก่อนก้าวผ่านรั้วมหาวิทยาลัย ยิ่งไปกว่านั้นตลอดหลายปีที่ผ่านมายังได้เห็นบทสนทนาที่น่าสนใจระหว่างดีไซน์ต่างสาขา ต่างช่วงเวลาอีกด้วย

Degree Shows เกิดขึ้นครั้งแรกในเทศกาลออกแบบบางกอก 2550 มีผลงานส่งเข้าร่วม 521 ผลงาน ในขณะที่ปี 2554 มีเพิ่มขึ้นเป็น 752 ผลงาน ผลงานทั้งหมดถูกคัดเลือกจนได้งานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย เพื่อให้คณะกรรมการตัดสินใจแต่ละสาขา ซึ่งได้ผลงานดีเด่นในแต่ละสาขา ในแต่ละสาขาจะมีผลงานที่คณะกรรมการตัดสินคัดเลือกว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดของสาขา เพื่อผ่านเข้าไปให้คณะกรรมการ Degree Shows ตัดสินผลงานชนะเลิศรางวัล Best of the Shows

ตั้งแต่ปี 2554 ที่ผ่านมา คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้เจ้าของผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้นำเสนอความคิดและงานออกแบบของตัวเองให้กับคณะกรรมการตัดสินด้วย ซึ่งได้รับการตอบรับจากเจ้าของผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายเป็นอยางดี และที่ยังเหมือนกับในปีแรกก็คือ คณะกรรมการจัดงานตั้งใจให้ Degree Shows เป็นเวทีสำหรับนักออกแบบหน้าใหม่ในการแสดงความสามารถ ความตั้งใจที่จะทำงานดีๆ ให้มีอนาคตสดใสบนเส้นทางของนักออกแบบ ซึ่งจะช่วยพัฒนาวงการดีไซน์ของประเทศ และพัฒนาประเทศด้วยความคิดสร้างสรรค์ต่อไป

——————————————————————————————————————–

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด Degree Shows 2015 ครั้งที่ 9

โครงการคัดเลือกสุดยอดงานศิลปนิพนธ์ ประจำปี 2558
โดยทางกองคัดเลือก ได้เปิดรับสมัครผลงานศิลปนิพนธ์ทางด้านศิลปะและการออกแบบ 7 สาขา ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2558 ได้แก่
1.สาขา Architecture งานออกแบบสถาปัตยกรรม
2.สาขา Interior งานออกแบบตกแต่งภายใน
3.สาขา Product งานออกแบบผลิตภัณฑ์
4.สาขา Graphic งานออกแบบกราฟิก
5.สาขา Animation อนิเมชั่นและโมชั่น ทั้ง 2 มิติ และ 3มิติ
6.สาขา Fashion งานออกแบบแฟชั้นเสื้อผ้า
7.สาขา Jewelry งานออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับ

นักศึกษาทุกคนสามารถมีสิทธิ์ส่งผลงานตัวเองได้ตั้งแต่วันนี้
ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 58 นี้ครับ…

www.degreeshows.org

เงื่อนไขและขั้นตอนการส่งผลงานดังนี้
1.นักศึกษาที่มีผลงานศิลปนิพนธ์ทางด้านศิลปะและการออกแบบ ใน 7 สาขาในปีการศึกษา 2557 เท่านั้น ดังนี้
- Architecture Design งานออกแบบสถาปัตยกรรม งานออกแบบโครงสร้าง งานออกแบบพื้นที่ใช้สอย และ งานออกแบบสถาปัตยกรรมไทยทั้งในเชิงประยุกต์และเชิงประเพณี
- Interior Design งานออกแบบตกแต่งภายใน
- Product Design งานออกแบบผลิตภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ เซรามิค สิ่งทอ ยนตรกรรม อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์
- Graphic Design งานออกแบบกราฟิก
- Animation & Motion Graphic งานออกแบบอนิเมชั่น และ โมชั่นกราฟิกทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ
- Fashion Design งานออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
- Jewelry Design งานออกแบบเครื่องประดับและอัญมณี

2. เข้าไปที่ www.degreeshows.org เพื่อทำการลงทะเบียน กรอก ชื่อ-นามสกุล ข้อมูลผลงานและระบุสาขา

3. หลังจากลงทะเทียนเรียบร้อยแล้วให้ ให้นักศึกษาส่งไฟล์ผลงานไปที่ E-mail: degreeshows.bdf@gmail.com นี้ โดยมีรายละเอียดดังนี่
3.1 ไฟล์ผลงาน ขนาด A3 (297×420 มม.) ความละเอียด 300 dpi จำนวนไม่เกิน 5 เพลท นามสกุลไฟล์ .pdf หรือ .jpeg เท่านั้น (โดยบอกถึงรายละเอียดงานทีสิส ขั้นตอน และภาพ Final)
3.2 สาขา Animation ให้ส่งเป็น Storyboards จำนวนไม่เกิน 5 เพลท และ Link Download ตัวหนัง นามสกุลไฟล์ .mp4 หรือ .mov เท่านั้น
3.3 นักศึกษาทุกสาขาสามารถส่งคลิปวิดีโอการบรรยายเพื่อนำเสนอผลงานของตัวเองได้ ความยาวไม่เกิน 2 นาที (ถ้ามี)
3.4 ให้นักศึกษา ตั้ง Subject E-mail โดยใช้ ชื่อ-นามสกุล ตามด้วยสาขา ส่งมาที่ degreeshows.bdf@gmail.com ตัวอย่างดังนี้
นาย/นางสาว………………………นามสกุล…………………สาขา…..Graphic Design….เป็นต้น เพื่อทางทีมงานจะได้อ้างอิงจากข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ได้
4. หลังจากลงทะเบียนและส่งไฟล์ผลงานมาเรียบร้อยแล้ว จะมี mail ตอบกลับว่า “ได้รับข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อยแล้วครับ”
5. เริ่มลงทะเบียนและส่งผลงานมาได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2558 นี้ ครับ

“อย่าให้ผลงานทีสิสจบ ในแค่รั้วมหาวิทยาลัยของคุณเอง”

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม รบกวนติดต่อ คุณภูรินันท์ พีรสุนันท์(คิง)
โทร 02 260 2606-8 มือถือ 085-332-8989 อีเมล degreeshows.bdf@gmail.com
ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 10:00 – 18:30 น.