news

ข่าว-กิจกรรมคณะ

BKK CG PLUS 2009

29 ก.ค. 2552

โครงการ Bangkok Computer Graphic Plus 2009

นิทรรศการผลงานนักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย จัดแสดงขึ้นตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2552 ณ หอศิลป์กรุงเทพ ภายใต้โครงการ Bangkok Computer Graphic Plus 2009

คณะดิจิทัลมีเดียเข้าร่วมแสดงผลงานนักศึกษาโครงการ Bangkok Computer Graphic Plus 2009 ที่จัดขึ้นโดยนิตยสาร CG.Plus ซึ่งนับเป็นมหกรรมที่ยิ่งใหญ่ ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในวงการศิลปะบนคอมพิวเตอร์ของประเทศไทย ที่มีผลงานจากสถาบันสอนศิลปะ ผู้ประกอบการในแวดวงกราฟฟิกและคนรักงานกราฟิกทุกประเภทได้เข้าร่วมแสดงผลงานเต็มพื้นที่ทั้ง 4 ชั้น ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2552