news

ข่าว-กิจกรรมคณะ

ดิจิทัลมีเดีย รับน้องใหม่2552

21 ส.ค. 2552

คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมรับน้อง ประจำปี 2552 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนศ.รุ่นพี่และรุ่นน้อง ณ บริเวณภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน