ข่าว-กิจกรรมคณะ

MY TURN 2009

17 ม.ค. 2552

คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดบูธโชว์ผลงานนักศึกษาและจัดกิจกรรมเพื่อร่วมสนุก ในงาน  Thailand game show วันที่ 9 – 11 มกราคม 2009 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ตลอดระยะเวลาประมาณ 5 ปี ที่ผ่านมา นักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดียแต่ละสาขาได้สร้างสรรค์ผลงานออกมามากมาย รวมถึงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่สี่ ทางคณะฯ จึงได้รวบรวมผลงานของนักศึกษาไว้ เพื่อเผยแพร่อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรในด้านนี้ต่อไป

หลังจาก Turn it on การเปิดตัวคณะอย่างเป็นทางการเมื่อปีที่แล้ว กันมาแล้ว คณะดิจิทัลมีเดียจึงมีแคมเปญต่อเนื่องมา จนกระทั่งเกิดเป็นกิจกรรมสำคัญ สำหรับโชว์ผลงานนักศึกษาในครั้งนี้ ในชื่องาน Myturn2009 ซึ่งในที่นี้มีความหมายและแนวความคิดสำคัญ เพื่อที่จะโชว์งาน หรืออาจกล่าวว่า “ทีของฉัน” นั่นหมายถึงการรวบรวมงานของนักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย เพื่อที่นักศึกษาแต่ละคนจะได้โชว์ศักยภาพที่มี ในรูปแบบผลงาน