มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ ICET 2013

13/12/2012

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ ICET 2013  ในหัวข้อ Innovation and Trend in Education ระหว่างวันที่  25-28 มิ.ย. 2556  ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช  จังหวัดนนทบุรี ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานและเสนอผลงานวิชาการ ดูรายละเอียดได้ที่ 00005051

No related posts.