บริการ

ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยกำหนดแถบพาดบ่าครุยตามสีของปริญญา ระดับปริญญาตรี ดังนี้

นิติศาสตรบัณฑิต  สีขาว บัญชีบัณฑิต  สีเขียว
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สีส้ม นิเทศศาสตรบัณฑิต  สีเหลืง
บริหารธุรกิจบัณฑิต  สีฟ้า วิทยาศาสตรบัณฑิต  สีม่วง
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สีเลือดหมู เศรษฐศาสตรบัณทิต  สีน้ำเงิน
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สีชมพูอมม่วง สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สีน้ำตาล

 

วิทยาลัยนานาชาติ                                                 

Bachelor of Arts(Hotel Management)   สีเทาอมฟ้า

Bachelor of Business Administration สีเทาอมส้ม

(International Business Communication)