บริการ

ปฏิทินการให้บริการนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย

          ประจำปีการศึกษา 2554 (สำหรับภาค ปกติ) , (สำหรับภาค เสาร์-อาทิตย์)

Sripatum International College (SIC) หลักสูตรนานาชาติ

          Acadamic Calendar for Semester 2/201        

ระดับบัณฑิตศึกษา

           ประจำปีการศึกษา 2554