ข่าว-กิจกรรม

กำหนดการ/คู่มือลงทะเบียนด้วยตนเอง ผ่านอินเทอร์เน็ต ระดับบัณฑิตศึกษา บางเขน ภาคฤดูร้อน/2556 Upd 01/04/2557

April 1, 2014

กำหนดการ/คู่มือลงทะเบียนด้วยตนเอง ผ่านอินเทอร์เน็ต ระดับบัณฑิตศึกษา บางเขน ภาคฤดูร้อน/2556 Upd 01/04/2557 Click

เรื่อง คู่มือลงทะเบียนด้วยตนเอง ผ่านอินเทอร์เน็ต ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ บางเขน ภาค 2/2556

December 25, 2013

1. ลงทะเบียน วันที่ 8-13 มกราคม 2556
2. นำใบแจ้งฯ ยื่นชำระเงินที่ธนาคาร วันที่ 8-14 มกราคม 2556
3. คู่มือรายวิชาที่เปิดสอนประจำภาค 2/25…

เรื่อง กำหนดยื่นคำร้องขอย้ายคณะ /สาขา ประจำภาค ภาค 2/2556

December 25, 2013

สำหรับ ระดับปริญญาตรี บางเขน  ตั้งแต่ วันที่ 16 ธันวาคม 2556 ถึง วันที่ 21 มกราคม 2557

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   http://www.spu.ac.th/regis/service (หัวข้อที่ 7)…

แจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555

October 29, 2013

บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
สามารถแจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีรับปริญญาบัตร รุ่นที่ 42 ประจำปีการศึกษา 2555
ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาค…