กำหนดการ/คู่มือลงทะเบียนด้วยตนเอง ผ่านอินเทอร์เน็ต ระดับปริญญาโท / เอก บางเขน ภาคการศึกษาที่ 2/2559 Upd 22/11/2559

November 22, 2016

- กำหนดการ/คู่มือลงทะเบียนด้วยตนเอง ผ่านอินเทอร์เน็ต ระดับปริญญาโท / เอก บางเขน (Upd 22/11/2559)

หมายเหตุ
-กำหนดลงทะเบียนภาค 2/2559 วันที่ 25 พ.ย. – 1 ธ.ค. 59
-ยืนยันการลงทะเบียนและชำระเงินที่ธนาคาร 2/2559 วันที่ 25 พ.ย. – 2 ธ.ค. 59