กำหนดการ/คู่มือลงทะเบียนด้วยตนเอง ผ่านอินเทอร์เน็ต ระดับปริญญาโท / เอก บางเขน ภาคการศึกษาที่ S/2559 Upd 28/03/2560

March 28, 2017

- กำหนดการ/คู่มือลงทะเบียนด้วยตนเอง ผ่านอินเทอร์เน็ต ระดับปริญญาโท / เอก บางเขน (Upd 28/03/2560)

หมายเหตุ
-กำหนดลงทะเบียนภาค S/2559 วันที่ 28 มี.ค. – 3 เม.ย.60
-ยืนยันการลงทะเบียนและชำระเงินที่ธนาคาร S/2559 วันที่ 28 มี.ค. – 4 เม.ย.60