ข่าว-กิจกรรม

กำหนดการ/คู่มือลงทะเบียนด้วยตนเอง ผ่านอินเทอร์เน็ต ระดับบัณฑิตศึกษา บางเขน ภาคฤดูร้อน/2556 Upd 01/04/2557

April 1, 2014

กำหนดการ/คู่มือลงทะเบียนด้วยตนเอง ผ่านอินเทอร์เน็ต ระดับบัณฑิตศึกษา บางเขน ภาคฤดูร้อน/2556 Upd 01/04/2557 Click

เรื่อง คู่มือลงทะเบียนด้วยตนเอง ผ่านอินเทอร์เน็ต ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ บางเขน ภาค 2/2556

December 25, 2013

1. ลงทะเบียน วันที่ 8-13 มกราคม 2556
2. นำใบแจ้งฯ ยื่นชำระเงินที่ธนาคาร วันที่ 8-14 มกราคม 2556
3. คู่มือรายวิชาที่เปิดสอนประจำภาค 2/2556 click

เรื่อง กำหนดยื่นคำร้องขอย้ายคณะ /สาขา ประจำภาค ภาค 2/2556

December 25, 2013

สำหรับ ระดับปริญญาตรี บางเขน  ตั้งแต่ วันที่ 16 ธันวาคม 2556 ถึง วันที่ 21 มกราคม 2557

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   http://www.spu.ac.th/regis/service (หัวข้อที่ 7)

กำหนดการ/คู่มือลงทะเบียน ภาค 2/2556 ด้วยตนเอง ระดับบัณฑิตศึกษา บางเขน รหัส 56

November 26, 2013

- กำหนดการและขั้นตอนการลงทะเบียน ภาค 2/2556 (เฉพาะนักศึกษารหัส 56  บางเขน)

กำหนดการลงทะเบียน/รายวิชาเปิดสอน ภาค 2/2556 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย ปริญญาตรี

November 19, 2013

กำหนดการลงทะเบียน/รายวิชาเปิดสอน ภาค 2/2556 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย ปริญญาตรี
- กำหนดการลงทะเบียน
- รายวิชาที่เปิดสอนภาค 2/2556
- รายวิชาที่คาดว่าจะเปิด S/2557
- ความหมายรหัสช่องหมายเหตุในตารางรายวิชาที่เปิดสอน
- คู่มือใช้งานการเข้าลงทะเบียนรายวิชา

กำหนดการ/คู่มือลงทะเบียนด้วยตนเอง ผ่านอินเทอร์เน็ต ระดับบัณฑิตศึกษา บางเขน รหัส 55 ลงไป ภาค 2/2556

November 15, 2013

- กำหนดการและขั้นตอนการลงทะเบียน ภาค 2/2556 (เฉพาะนักศึกษารหัส 55 ลงไป บางเขน)
- รายวิชาที่เปิดสอน ภาค 2/2556  กำลังปรับปรุง

แจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555

October 29, 2013

บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
สามารถแจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีรับปริญญาบัตร รุ่นที่ 42 ประจำปีการศึกษา 2555
ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม – 25 พฤศจิกายน 2556
ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต เท่านั้น
คลิกที่นี่  เพื่อเข้าแจ้งความจำนงฯ และจองชุดครุย

กำหนดการรับปริญญาบัตร ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2557
(กำหนดการที่ชัดเจน อยู่ระหว่างรอคำตอบจากประธานพิธี)

คู่มือลงทะเบียนด้วยตนเอง ผ่านอินเทอร์เน็ต ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ บางเขน ภาค 1/2556

July 31, 2013

- คู่มือลงทะเบียนด้วยตนเอง ผ่านอินเทอร์เน็ต ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ บางเขน ภาค 1/2556

กำหนดการลงทะเบียน/รายวิชาเปิดสอน ภาค 1/2556 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย ปริญญาตรี

July 19, 2013

กำหนดการลงทะเบียน/รายวิชาเปิดสอน ภาค 1/2556 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย ปริญญาตรี
- กำหนดการลงทะเบียน
- รายวิชาที่เปิดสอนภาค 1/2556
- รายวิชาที่คาดว่าจะเปิด 2/2556
- ความหมายรหัสช่องหมายเหตุในตารางรายวิชาที่เปิดสอน

-คู่มือการลงทะเบียนสำหรับรหัส 56  ยกเว้นผู้เทียบโอนต่างสถาบัน ลาออกเข้าใหม่ ปตรีที่สอง

-คู่มือการลงทะเบียนสำหรับรหัส 55 ลงไป และรหัส56 ที่เทียบโอนต่างสถาบัน ลาออกเข้าใหม่ ปตรีที่สอง

กำหนดการ/คู่มือลงทะเบียนด้วยตนเอง ผ่านอินเทอร์เน็ต ระดับบัณฑิตศึกษา บางเขน รหัส 55 ลงไป ภาค 1/2556

June 12, 2013

- กำหนดการ
- รายวิชาที่เปิดสอน
     ระดับปริญญาโท บางเขน
     ระดับปริญญาเอก บางเขน