คำถามที่พบบ่อย


ถาม : ทำไมไม่ได้เรียนกลุ่มเดียวกับเพื่อน
ตอบ เนื่องจากในแต่ละรายวิชาต้องกำหนดจำนวนที่นั่งเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

ถาม : จะลงทะเบียนแล้วกลุ่มเรียนเต็ม จะต้องดำเนินการอย่างไร
ตอบ  :   ขอให้นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลรายวิชากลุ่มเรียน/สาขา ก่อนลงทะเบียน 
 
 ถาม : ถ้าไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบ จะต้องดำเนินการอย่างไร
 ตอบ  :  ให้นักศึกษานำใบเสร็จการชำระเงินการลงทะเบียนมาติดต่อสำนักงานวิชาการ
 
 ถาม : ถ้าไม่มีผลสอบประจำภาค จะต้องดำเนินการอย่างไร
 ตอบ  :  นักศึกษาต้องนำใบเสร็จการลงทะเบียนมาติดสำนักงานวิชาการ