สาขาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการด้านการพัฒนาเกม รุ่นที่ 3

GameDevelopment Project Management #3

โดยจะเริ่มเรียนวันเสาร์และอาทิตย์ ในเดือนพฤษภาคมนี้ ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมบางเขน และ/หรือทางระบบออนไลน์

ลงชื่อสมัครได้ที่ลิ้งค์นี้ หรือสแกน QR Code ได้เลย >> https://forms.gle/RhE1CYaTJNbKz9o7A

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม

– ผู้ที่ทำงานในสายงานเกมหรือผู้ที่มีความรู้เรื่องสายงานเกม
– มีความรู้พื้นฐานด้านการพัฒนาเกม
– ผู้เข้าร่วมอบรมต้องสามารถเข้าร่วมอบรมจนจบโครงการได้

*ผู้ที่ลงชื่ออบรมจะต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการก่อนเข้ารับการอบรม

สอบถามรายละเอียดได้ที่ อ.เสริมสิน ไพรินทร์ โทร 099-295-3594

หลักสูตรน่าสนใจ

หลักสูตรการพัฒนาและยกระดับธุรกิจด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)

admin

[Executive Course] The Wealth Update ความรู้กฎหมายและภาษีใหม่ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจครอบครัว เจาะลึกเนื้อหาที่แก้ไข Pain Point และ Unlock ปัญหาธุรกิจครอบครัว เรียนรู้ Know-How และ How To จาก Case Study จริงจาก Court Case

admin

หลักสูตรประกาศนียบัตรโลจิสติกส์สำหรับผู้บริหารระดับกลาง

admin

ABC : ACADEMY OF BUSINESS CREATIVITY

admin

เรียนฟรี! โครงการฝึกอบรมหลักแอนิเมชัน มืออาชีพ รุ่นที่ 3

admin

โครงการสร้างบัณฑิตพันธ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาค การผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย

admin