สาขาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการด้านการพัฒนาเกม รุ่นที่ 3

GameDevelopment Project Management #3

โดยจะเริ่มเรียนวันเสาร์และอาทิตย์ ในเดือนพฤษภาคมนี้ ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมบางเขน และ/หรือทางระบบออนไลน์

ลงชื่อสมัครได้ที่ลิ้งค์นี้ หรือสแกน QR Code ได้เลย >> https://forms.gle/RhE1CYaTJNbKz9o7A

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม

– ผู้ที่ทำงานในสายงานเกมหรือผู้ที่มีความรู้เรื่องสายงานเกม
– มีความรู้พื้นฐานด้านการพัฒนาเกม
– ผู้เข้าร่วมอบรมต้องสามารถเข้าร่วมอบรมจนจบโครงการได้

*ผู้ที่ลงชื่ออบรมจะต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการก่อนเข้ารับการอบรม

สอบถามรายละเอียดได้ที่ อ.เสริมสิน ไพรินทร์ โทร 099-295-3594

หลักสูตรน่าสนใจ

DEF : Digital Edge Fusion

admin

นักวางแผนอุปสงค์ (Demand Planner)

admin

หลักสูตร ความปลอดภัยอุตสาหกรรมการบิน

admin

หลักสูตร ตัวแทนออกของ (Customs broker) เพื่อการส่งออกและนำเข้าตามนโยบายพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)

admin

เปิดรับสมัครแล้ว!!!!! โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-Degree) รุ่นที่ 3

admin

หลักสูตร การสร้างผู้เชี่ยวชาญสาขาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การบริหารจัดการด้านการพัฒนาเกม

admin