Faculty คณะดิจิทัลมีเดีย

หลักสูตร การสร้างผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์

หลักสูตรสร้างผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นและวิชวลเอฟเฟค

(Advanced Computer Animation and Visual Effect Project)

หลักสูตรที่จะเปลี่ยนภาพเคลื่อนไหวในจินตนาการสู่จอภาพ

ได้ด้วยคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ พร้อมลงลึกทุกขั้นตอนการผลิตแอนิเมชัน การสร้างเทคนิคพิเศษสำหรับภาพยนตร์และโฆษณา อาทิ การสร้างควัน ไฟ ระเบิดด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สุดทันสมัยและอุปกรณ์ที่ครบครัน

 สมัครได้แล้ววันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม

 เนื้อหาในหลักสูตร

  • Pose doctor / Advance pose doctor
  • Advance Acting for animation
  • Shooting reference
  • Advance Acting for animation cont.
  • Adjust foundation
  • Advance adjust foundation
  • Eye contact , Eye direction, Focus
  • Advance facial Animation
  • Lip sync / Dialogue , Subtext

อบรมทุกวันอาทิตย์  เริ่มอบรมเดือนมิถุนายน – กันยายน พ.ศ. 2562

ดำเนินการจัดอบรมโดย

School of Digitalmedia Sripatum University

Tel. (662) 579 1111, (662) 561 2222

หลักสูตรน่าสนใจ

โครงการสร้างบัณฑิตพันธ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาค การผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย

admin

หลักสูตร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบกราฟิกขั้นสูง

admin

หลักสูตร ตัวแทนออกของ (Customs broker) เพื่อการส่งออกและนำเข้าตามนโยบายพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)

admin

หลักสูตรการสร้างผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง สาขางานปฏิบัติการ อาชีพผู้ควบคุมการเดินรถไฟฟ้าในศูนย์ควบคุมการเดินรถ ชั้น 4

admin

หลักสูตรการสร้างผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง สาขางานปฏิบัติการ อาชีพนายสถานี ชั้น 4

admin

เรียนฟรี! โครงการฝึกอบรมหลักแอนิเมชัน มืออาชีพ รุ่นที่ 3

admin