วิทยาลัยการบินและคมนาคม

Editor's picks Non-Degree วิทยาลัยการบินและคมนาคม

ด่วน!!! เปิดรับสมัครโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non Degree) “ความปลอดภัยอุตสาหกรรมการบิน” รุ่นที่ 3

admin
เปิดรับแล้ว!!!   หลักสูตร “ความปลอดภัยอุตสาหกรรมการบิน”มหาวิทยาลัยศรีปทุม รุ่นที่ 3 ปี 2564 ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) “เมื่อความปลอดภัยเป็นหัวใจสำคัญของภาคอุตสาหกรรมการบิน” AVIATION SAFETY BY SPU เปิดหลักสูตรเรียนฟรี!! กับโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (NON DEGREE) รุ่นที่ 3 เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบิน RE...
Faculty วิทยาลัยการบินและคมนาคม

หลักสูตร ความปลอดภัยอุตสาหกรรมการบิน

admin
หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ความปลอดภัยอุตสาหกรรมการบิน หลักสูตรที่ไม่ใช่เพียงการเรียนรู้ถึงความปลอดภัยภายในภาคอุตสาหกรรมการบินเท่านั้น...