คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

Editor's picks Faculty Non-Degree Uncategorized คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปิดรับสมัครแล้ว!!!!! โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-Degree) รุ่นที่ 3

admin
โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-Degree) รุ่นที่ 3โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม สอนโดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริงและที่สำคัญ ปฏิบัติจริง!!!!!! พบกับ 4 หลักสูตร     หลักสูตร เทคโนโลยีอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่ออุตสาหกรรม 4.0(Technology Internet of Things for Industry 4.0) หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้บริโภค...