คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

Faculty คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

“หลักสูตร การสร้างแนวคิดนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล” is locked หลักสูตร การสร้างแนวคิดนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล

admin
หลักสูตรการสร้างแนวคิดนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล หลักสูตรที่เกิดจากการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี และแนวคิดด้านนวัตกรรม กลายเป็นการปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างจุดเด่นที่แตกต่างในการพัฒนาศักยภาพ ด้านความเชี่ยวชาญและสมรรถนะด้านนวัตกรรม เพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมดิจิทัล สมัครได้แล้ววันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม จุดเด่นของหลักสูตร ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะด้านนวัตกรรม (Professional in Innovative Competencies) สมรรถนะในโลกสมัยใหม่ (General Competencies) ทักษะสังคมและชีวิต (Social and Life Balance) ความสามารถที่เป็นสากล (Globally Talented)...