คณะบริหารธุรกิจ

Faculty คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตรการพัฒนาและยกระดับธุรกิจด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)

admin
หลักสูตรการพัฒนาและยกระดับธุรกิจด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) หลักสูตรที่จะมุ่งเน้นพัฒนาความสามารถทางธุรกิจด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(E-commerce) และธุรกิจดิจิทัล ให้มีองค์ความรู้ที่อัดแน่นไปด้วยการหลักการวางแผน เทคนิคการทำงาน และกลยุทธ์ในการทำธุรกิจ E-commerce รวมไปถึงกลุ่มธุรกิจ Start Up ที่ต้องการมีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจ เพื่อตอบสนองนโยบายพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0 ที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สมัครได้แล้ววันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม จุดเด่นของหลักสูตร การวิเคราะห์ธุรกิจดิจิทัล (Business Analytics) การวางแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing Strategy)...