คณะดิจิทัลมีเดีย

Faculty คณะดิจิทัลมีเดีย

หลักสูตร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบกราฟิกขั้นสูง

admin
หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบกราฟิกขั้นสูง(Advanced Graphic Design Project)...
Faculty คณะดิจิทัลมีเดีย

หลักสูตร การสร้างผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์

admin
หลักสูตรสร้างผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นและวิชวลเอฟเฟค...
Faculty คณะดิจิทัลมีเดีย

หลักสูตร การสร้างผู้เชี่ยวชาญสาขาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การบริหารจัดการด้านการพัฒนาเกม

admin
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการด้านการพัฒนาเกม (Game Development Project Management)...