Editor’s picks

Editor's picks

[Executive Course] The Wealth

admin
หลักสูตรเดียวที่จะทำให้คุณเข้าใจกฎหมายและภาษี “อย่างง่าย” เพื่อเตรียมวางแผนจัดการทรัพย์สินและความมั่งคั่ง สำหรับการส่งมอบกิจการครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นอย่างยั่งยืน โดย อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ ที่ปรึกษากฎหมายและภาษี Family Business & Wealth Management...