สุรบถ หลีกภัย (ปลื้ม VRZO)
คำว่า พร้อม เป็นคำในอุดมคติ ไม่มีจริง ถ้าจะทำ...ทำเลย ! แล้วคำว่าพร้อมจะตามมาเอง
ปลื้ม VRZO ไอดอลฯ THE PROFESSIONAL เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง... http://www.spu.ac.th/news/42067
---มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ “The Professional : เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง” เปิดโลกกว้างให้กับนักศึกษา เพื่อให้ได้เรียนรู้และค้นพบแรงบันดาลใจจากประสบการณ์จริงจากความหลากหลายของมืออาชีพในทุกวงการ โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุรบถ หลีกภัย “ปลื้ม” ผู้ชายมากความสามารถ จากทายาทนักการเมืองชื่อดัง สู่ผู้ผลิตรายการและพิธีกรชื่อดัง เป็นขวัญใจและเป็นไอดอลของวัยรุ่นยุคนี้ มาถ่ายทอดประสบการณ์และแนะนำเคล็ดลับผ่านมุมมองและแง่คิดดีๆ กับ VRZO STORY เพื่อสู่ความเป็นมืออาชีพกับมืออาชีพในครั้งนี้ ณ ห้องออดิทอเรียม 1 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา