ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสัมภาษณ์ทุนตัวจริง


UploadImage

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสัมภาษณ์ทุนตัวจริง 

(ทุนสนับสนุนค่าหน่วยกิต 100% ตลอดหลักสูตร)

• สอบสัมภาษณ์วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561
• เวลา9.00 น.
• ณ อาคาร 11 โซน C ชั้น L 

*กรุณาแต่งกายด้วยชุดนักเรียน
 

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก  

  

UploadImage เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์มีดังนี้

• วุฒิการศึกษาฉบับจริง
• บัตรประชาชนตัวจริง


UploadImage
สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก
*เฉพาะผู้เข้าร่วมส่งแฟ้มผลท่านได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท ทุกคณะสาขา
ลงทะเบียนภายใน 30 เมษายน 61 
ณ ศูนย์รับสมัครมหาวิทยาลัยศรีปทุม (เปิดทำการทุกวัน)

 

สอบถามข้อมูลได้ที่ 0847512906 , 0847512908    

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด